Velg en side

Personvernerklæring

Denne siden beskriver hvordan personopplysninger blir behandlet av Plikstre AS.

1. Hvem vi er og hva vår personvernerklæring sier

I denne personvernerklæringen får du informasjon om hva slags informasjon vi henter inn, hva vi bruker informasjonen til, og hva du kan gjøre for å få slettet opplysninger vi har registrert.

Plikstre AS ved daglig leder Kari W. Romøren er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger.

2. Hvilke opplysninger vi samler inn

Fra tid til annen samler vi inn personopplysninger i spørreskjemaer, når vi for eksempel trenger bruker til en brukertest vi utfører for en kunde. I disse tilfellene lagrer vi personopplysningene vi spør etter i skjemaet, men sletter dataene når det har gått et halvt år. Disse opplysningene lagres hos en tredjepart, Typeform, som er den tekniske plattformen for spørreskjemaene vi bruker.

Når vi samler inn slike data, opplyser vi også i våre skjemaer hva dataene vil brukes til.

Opplysninger om bruk på nettsidene: Informasjon vi får når du bruker vår nettside og app, som hva slags enhet du har (f.eks. mobil eller PC), IP-adresse, hvilke sider du besøker og hvilke funksjoner du bruker der. Dette er anonyme data som ikke blir koblet til deg som person.

3 Hva bruker vi personopplysningene til

Vi bruker personopplysningene dine til å komme i kontakt med deg for å kommunisere rundt praktiske hensyn.

Det rettslige grunnlaget for dette er ditt samtykke, som du gir når du fyller ut skjemaet.

Anonyme data hentet inn på nettsiden, brukes til statistiske formål.

4 Hvem deler vi personopplysninger med

I tilfeller der vi samler inn personopplysninger for brukertester, deles noen utvalgte personopplysninger med vår kunde som har bestilt brukertesten. Det vil fremgå av spørreskjemaet hvem kunden er og hvor mange som vil ha tilgang til dataene.

Vi deler også personopplysninger med selskaper som leverer tekniske og administrative tjenester til oss, slik som IT-leverandører. Vi har avtaler med disse for å sikre ditt personvern.

Vi kan utlevere opplysninger i enkelttilfeller, eksempelvis til offentlige myndigheter, ved mistanke om lovbrudd.

5. Hvor lenge vi lagrer personopplysninger

Vi lagrer opplysninger om deg, kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller dersom vi er pålagt å lagre opplysningene. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet.

Dersom du har meldt deg på en brukertest, sletter vi personopplysningene når det har gått 6 måneder.

6. Rettighetene dine

Du som privatperson kan ha rett til å be oss om mer informasjon om hvordan personopplysningene dine blir behandlet. Du har også rett til å oppdatere opplysningene dine og be om en kopi av hva vi har lagret. Du kan også be oss om å slette opplysninger vi ikke lengre har grunnlag til å oppbevare, og trekke tilbake samtykke.

Ønsker du mer informasjon om dette, kan du ta kontakt med oss. Oppdatert kontaktinformasjon finner du nedenfor.

Du har rett til å klage til Datatilsynet om du mener vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven.

7. Informasjonskapsler på nettsiden

Vi bruker informasjonskapsler på våre nettsider for å sikre funksjonalitet på nettsiden, analysere nettrafikk og se hvilke områder på vårt nettsted du har besøkt.

8. Endringer i personvernerklæringen

Innimellom oppdaterer vi personvernerklæringen. Siste versjon finnes alltid tilgjengelig på nettsiden.

9. Kontaktinformasjon

Hvis du vil komme i kontakt med oss, kan du finne oss her:

Kontaktperson: Kari W. Romøren

E-postadresse: kari@plikstre.no